O KLUBIE

Klub Garłacza Górnośląskiego Koroniastego założony został przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w 2015 roku za namową Prezesa Stowarzyszenia Edwarda Gersztyna. W spotkaniu udział wzięli: Edward Gersztyn, Sławomir Gradzik, Janusz Jachnik, Grzegorz Tużnik, Grzegorz Socha. Wśród zebranych wybrano Przewodniczącego Klubu, którym został Sławomir Gradzik oraz skarbnika w osobie Grzegorza Sochy. Rok później do Klubu wstąpili kolejni hodowcy, którzy brali czynny udział w wystawach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Celem Klubu stało się pozyskanie jak największej ilości hodowców, by móc dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniem, rozwojem i ulepszaniem hodowli. W tym celu w 2018 roku zorganizowany został pokaz gołębi, podczas którego Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Edward Gersztyn omówił zasady hodowli, natomiast długoletni hodowca garłaczy z Niemiec Matthias Beutel przedstawił wady i zalety naszych ptaków. Działalność Klubu cieszyła się wśród hodowców coraz większą popularnością i zainteresowaniem. Podczas wystawy w Kozach w listopadzie 2018 roku odbyło się spotkanie, w wyniku którego postanowiono rozszerzyć działalność Klubu. Uczestniczący w nim hodowcy wybrali nowy tymczasowy skład Zarządu, omówili działalność Klubu i zadania przed nim stojące. Postanowiono również zmienić nazwę Klubu określając go mianem Europejski Klub Hodowców Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, bowiem jego szeregi zasilili długoletni i zasłużeni dla rozwoju naszej rasy hodowcy z Niemiec. Ponadto nastąpiła zmiana siedziby Klubu podyktowana wyborem nowego jego Przewodniczącego , którym został Janusz Jachnik, członek Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. 08 czerwca 2019 roku w miejscowości Psary odbyło się Walne zebranie członków Klubu, podczas którego jego uczestnicy wybrali Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej. Po sprawach organizacyjnych Z-ca Przewodniczącego d/s hodowlanych Matthias Beutel przeprowadził szkolenie, wskazując, jak na przestrzeni lat zmieniały się cechy garłacza górnośląskiego koroniastego. W listopadzie 2019 roku w Poznaniu zorganizowana została l Wystawa Klubowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Działalność Klubu skupia się na doskonaleniu hodowli garłacza górnośląskiego koroniastego, wymianie uwag i materiału hodowlanego, szkoleniach i wystawach.

Čeština‎ Čeština‎ English English Français Français Deutsch Deutsch Polski Polski Русский Русский